$

Właściwość terytorialna

Na mocy art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego (dla tut. komornika: apelacja katowicka).

$

Poszukiwanie majątku

Stosownie do art. 801[2] k.p.c., wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w razie nieustalenia majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia.

$

Sposoby egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów np. ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, wierzytelności, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Obszar działania

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach Marcina Cielucha stanowi obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tychach, który obejmuje miasta Tychy, Lędziny i Bieruń oraz gminy Bojszowy i Kobiór.

Licytacje

Kontakt

Telefon: 32 307 28 53
E-mail: kancelaria@komorniktychy.pl

Adres

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Marcin Cieluch
Kancelaria Komornicza w Tychach
al. Niepodległości 87/27
43-100 Tychy

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 08:00 – 14:00
Wtorek 08:00 – 16:00
Środa: 08:00 – 14:00
Czwartek: 08:00 – 14:00
Piątek: nieczynne

Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach otwarcia kancelarii. Komornik przyjmuje osobiście w każdy wtorek w godzinach 09:00 – 12:00.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Kancelaria prowadzi sprawy także na podstawie wniosków egzekucyjnych przesyłanych drogą elektroniczną w oparciu o tytuły wykonawcze – wszystkie nakazy zapłaty wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym dostępne są w systemie teleinformatycznym e-sądu.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 2

System teleinformatyczny umożliwiający załatwianie spraw urzędowych oraz wymianę informacji drogą elektroniczną.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Platforma służy do udostępniania drogą elektroniczną usług świadczonych przez ZUS. Kancelaria kieruje i odbiera elektronicznie zapytania o źródła dochodu dłużników.

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

System umożliwia elektroniczny dostęp do bazy PESEL w celu uzyskania aktualnych adresów dłużników.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Kancelaria pozyskuje szczegółowe informacje o dłużnikach, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Ognivo

Umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Kancelaria poprzez system Ognivo pozyskuje informacje o rachunkach bankowych dłużników oraz dokonuje ich zajęcia.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Szczegółowa baza danych o pojazdach zarejestrowanych na dłużnika.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych

Dostęp do systemu umożliwia szybkie ustalenie i zajęcie nieruchomości będących własnością dłużników, położonych na terenie całego kraju, wraz z numerami ksiąg wieczystych.
komorniktychy.pl

komorniktychy.pl